Familjen Edlunds hemsida - Släktforskning

Kortfattad släktkrönika

Släkten på Farfars sida är ursprungligen från tre helt olika delar av Sverige, nämligen från Karlskogatrakten, Uppland samt Halland. Alla tre grenarna sammanstrålade i Göteborg mellan 1800-talets senare hälft och 1920-talet.

Personer att nämna är bl.a. Erik Adolf Matsson från Knutsbol i Skäfthammar socken (som senare antog efternamnet Edlund) samt den småkriminelle Bengt Svensson från Slättåkra.

Denna gren har varit den svåraste att släktforska i då folk ofta flyttade mellan både gårdar och socknar. Det gäller främst Karlskoga- och Upplandsgrenarna.

Präster i framförallt Uppland förde kyrkoböckerna slarvigt och har gjort det svårt att säkerställa släktingar. Både män och kvinnor har sällan antecknats med samma namn genom hela livet i husförhörslängderna.