Familjen Edlunds hemsida - Släktforskning

Kortfattad släktkrönika

Släkten på Farmors sida är koncentrerad till gamla P-län, d.v.s. Älvsborgs län. Den största andelen anor härstammar från Bollebygd socken. Men en del anor härstammar även från Björketorp och Seglora socknar.

Släkt på Farmors sida var oftast sina gårdar trogna och flyttade sällan. Flyttade man blev flytten ofta nästgårds. Således har det varit relativt enkelt att forska i Bollebygdstrakten.

Några speciella personligheter och händelser som är värda att notera är prästsläkten Barfod; bondesonen Anders Svenssons besvärliga frieri till prästdottern Ingrid Fierman, det bestialiska mordetPeter Svensson från Kleven, Annika Nilsdotter (hustru till Peter Svensson) som blev förgiftad av grannfrun när hon precis fött ett barn, valthornisten Magnus Pettersson-Sahlqvist från Kyrkebyn som tjänstgjorde vid Älvsborgs regemente, Börje Persson från Upptröst som betraktades som jätte i kyrkoböckerna.

I de familjer som berör Farmors sida har inte ett enda fall av oäkta barn påträffats vilket måste anses som lite unikt.

I Bollebygdstrakten var det relativt vanligt att döttrar till fäder tog över gårdar. Detta verkar inte ha varit så vanligt i övriga Sverige.