Familjen Edlunds hemsida - Resor


   På följande sidor finns utdrag ur min resedagbok från resan i Sydamerika med Rosa Bussarna.

Resan startade den 29 mars och slutade 2 maj 2004.